Accreditation HIPHOPKEMP 2019
 
Název periodika: ENGLISH
Web: ČESKY
 
Jméno Příjmení E-mail Telefon Photo pass Car pass
1.
2.
3.
4.
5.
 
Vaše propagace HIPHOPKEMP festivalu (webové odkazy)
 
Uveďte interprety, se kterými máte zájem udělat rozhovor (max. 3)
 
Poznámka
 

Pravidla žádostí o akreditace:
Prosíme, aby jste v akreditačním formuláři uváděli pouze Vaše firemní emaily. Je-li vaše medium internetové, uvádějte, prosím, do poznámky čtenost, u tištěných medií uvádějte náklad a v případě radiových medií prosíme o statistiky poslouchanosti a lokality, ve které vaše rádio působí. O udělení akreditace budete informováni prostřednictvím emailu nebo telefonicky a to do 14-ti dnů. Akreditace budou uzavřeny v pondělí 12.8.2019. Jméno společnosti, webová adresa a u každé osoby jméno, příjmení e-mail a telefon jsou povinné položky.